Sedat Veyis Örnek Kimdir?

Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek, (1947 yılında Prof. Pertev Naili Boratav Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde “Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru Kürsüsü”nü kurduktan ve kürsü 1948’de kapatıldıktan sonra) 1980 yılında Türkiye’nin ikinci Halkbilim Kürsüsünün kurucusudur.

1929 Sivas/Zara doğumlu Sedat Veyis Örnek, Sivas’ta lise eğitimini tamamlamasının ardından 1953 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. 1953-1955 yılları arasında askerliğini Kore’de yaptıktan sonra 1956-1960 yılları arasında doktora çalışmaları için Tübingen’de (Almanya) bulunmuş ve 1960 yılında Tübingen Eberhard Karls Üniversitesinde dinler tarihi ve etnoloji alanında doktorasını tamamlamıştır. Sedat Veyis Örnek’in 1961 yılında çalışmaya başladığı Ankara Üniversitesindeki akademik yaşamı 1980 yılına kadar devam etmiştir.

15 Kasım 1980 tarihinde vefat eden Sedat Veyis Örnek’in biyografisi için Valizde Kalanlar Sedat Veyis Örnek’in İzleri kitabına göz atabilirsiniz.

Sedatveyisörnekanasayfa

Dilerseniz geçmiş etkinliklere göz atabilirsiniz.

İlhan Başgöz Kimdir ?

Prof. Dr. İlhan Başgöz, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halkbilimi Bölümünün ilk iki ilmî yardımcısından (araştırma görevlisinden) biridir.

1923 doğumlu olan İlhan Başgöz 1940 yılında kaydolduğu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 1944 yılında mezun oldu. 1944-1949 yılları arasında Prof. Pertev Naili Boratav’ın yanında ilmî yardımcı olarak çalıştı. 1949 yılında “Biografik Türk Halk Hikâyeleri (Kahramanları, Teşekkülleri, Saz Şairlerinin Eserlerile Münasebeti” başlıklı doktora tez çalışmasını tamamladı. Hemen ardından iki yıl Tokat Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği yaptı ve ardından yaşadığı çeşitli sıkıntılar sonucunda yurtdışında yaşamaya karar verdi. Önce İngiltere’ye, oradan Amerika Birleşik Devletleri’ne geçerek Kaliforniya Üniversitesi’nde çalışmış, ardından 1965 yılında Indiana Üniversitesi’ne girmiş ve 1997 yılında Emeritus Profesör olarak emekli olana kadar burada çalışmıştır. Emekli olduktan sonra Türkiye’ye dönmüş ve Bilkent Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde dersler vermiştir.

Turkish Folklore Reader (1971, Bloomington, Indiana University Uralic and Altaic Series Publications), A Corpus of Turkish Riddles (Andreas Tietze ile birlikte, 1973, Berkeley, University of California Press), Studies in Turkish Folklore (Mark Glazer ile birlikte, 1978, Bloomington, Indiana University Turkish Studies Series Publications), Folklor Yazıları (1986, İstanbul, Adam Yayınları), Educational Problems in Turkey (Harold E. Wilson’la birlikte, 1997, Routledge), şık Ali İzzet Özkan (1994, İstanbul, Pan Yayınları) ve İzahlı Türk Halk Şiiri Antolojisi (2014, İstanbul, Pan Yayınları) gibi halkbilimi (folklor) alanında değerli yayınların sahibidir. Prof. Dr. İlhan Başgöz’ün kendi hayat hikayesini anlattığı Gemerek Nire Bloomington Nire Hayat Hikâyem (2017, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları) adlı kitabı ile kendisiyle yapılmış bir nehir söyleşi çalışması olan Kardeşliğe Bin Selâm – İlhan Başgöz ile Söyleşi (haz.: Gönül Pultar, Serpil Aygün Cengiz, 2003, İstanbul, Tetragon Yayınları) adlı kitap da bulunmaktadır.

Prof. Dr. İlhan Başgöz 1997 yılından 2000’li yılların ortalarına kadar (Balıkesir’in Akçay ilçesi Güre köyünde) süren Türkiye’nin ilk folklor yaz okulunun da kurucusudur. 1997 yılında Kültür Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü, 2000 yılında Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü, 2004 yılında TÜBA Bilim Ödülü ve 2019 yılında aldığı aldığı Indiana Üniversitesi 200. Yıl Madalyası ödülü bulunmaktadır.

Prof. Dr. İlhan Başgöz, 13 Nisan 2021 tarihinde Ankara’da vefat etti. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu fuayesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedildi.

(Sivas, 22 Mayıs 2015, fotoğraf: Abdurrahim Türker)

(Soldan sağa) Sevinç Gülçiçek, Günseli Bayraktutan, Serpil Aygün Cengiz, Meryem Karagöz, Meryem Bulut, Eren Zen Karaduman, Aysun Ezgi Bülbül Yılmaz

(Sivas, 22 Mayıs 2015, fotoğraf: Abdurrahim Türker)

Hakkımızda

Bu web sitesi, TÜBİTAK SOBAG 114K576 Sedat Veyis Örnek Sözlü Tarih, Biyografi ve Belgelik Çalışması başlıklı proje kapsamında hazırlanmıştır. Resmi olarak 15 Eylül 2014’te başlayan proje çalışması 15 Kasım 2015’te tamamlanmıştır. Projenin amacı Sedat Veyis Örnek üzerine sözlü tarih çalışması yapmak, biyografisini yazmak ve Sedat Veyis Örnek’in ürettiği yazılı, görsel, işitsel belgeler ile Sedat Veyis Örnek hakkındaki tüm dokümanı Sedat Veyis Örnek için açılmış olan bu web sitesinde ücretsiz, şifresiz bir biçimde açık erişimli olarak kamunun kullanımına (güncellemeler yaparak) açmaktır. .

Proje çalışmasının detaylı olarak anlatılan hikâyesini Serpil Aygün Cengiz’in “Hikâyemiz…” ve “Hikâyemiz (II)…” başlıklı yazılarından okuyabilirsiniz.

Serpil Aygün Cengiz (Proje Yürütücüsü)

Meryem Bulut (Araştırmacı)

Günseli Bayraktutan (Hak Sahibi)

Eren Zen Karaduman (Bursiyer)

Aysun Ezgi Bülbül Yılmaz (Bursiyer)

Meryem Karagöz (Ekip Çalışanı)

Sevinç Gülçiçek (Ekip Çalışanı)

Abdurrahim Türker (Bursiyer)