AÜ DTCF Halkbilim/Etnoloji Lisansüstü Tez Çalışmaları

 

MEZUN OLDUĞU YILPROGRAMIADI SOYADITEZİNİN BAŞLIĞITEZ DANIŞMANI
1954DoktoraOrhan Küçükaydın
(Orhan Acıpayamlı)
Acıpayam ve çevresinde mesken ve mesken ile ilgili etnografik araştırmalar
Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu
1978Yüksek LisansTülay UğuzmanÇankırı Eldivan ve Sarayköy'de Yardımlaşma ve Dayanışma İlişkileriProf. Dr. Sedat Veyis Örnek
1978Yüksek LisansGürbüz ErginerHalkbilimde Monografik ÇalışmalarProf. Dr. Sedat Veyis Örnek
1982DoktoraGürbüz ErginerUşak Halk Takvimi ve MeteorolojisiProf. Dr. Orhan Acıpayamlı
1985DoktoraTülay UğuzmanSimav İlçesi ve Çevresinde Yaren TeşkilatıProf. Dr. Orhan Acıpayamlı
1991Yüksek LisansMitsuko KojimaNasrettin Hoca ile Japonya'daki İkkyu'nun halk bilimi bakımından karşılaştırılmasıDoç. Dr. Nevzat Gözaydın
1991Yüksek LisansAyten KaplanTRT Türk halk müziği yayınlarında Ozan ve Ozanlama sorunuDoç. Dr. Nevzat Gözaydın

1992Yüksek LisansFiliz MeydanTürk Halk Oyunları derneklerinin Türk kültürüne katkısıDoç. Dr. Nevzat Gözaydın

1993Yüksek LisansNihal KadıoğluGaziantep il sınırları içerisinde yer alan Arslanlı, Demirkonak ve Kovanlı köylerinin karşılaştırmalı monografik incelenmesiYrd. Doç. Dr. Attila Erden
1994Yüksek LisansSever Görgen SatırMuğla'da halk hekimliğiYrd. Doç. Dr. Attila Erden
1994Yüksek LisansEsin UzdaşAnadoluda yaşayan Kuzey Kafkasya kültürünü simgeleyen folklorik değerlerProf. Dr. Nevzat Gözaydın
1995Yüksek LisansFatma Nüket TanboğaAnkara ve çevresinde evcil hayvanlarla ilgili uygulamaların halk bilimi bakımından değerlendirilmesiProf. Dr. Nevzat Gözaydın
1995Yüksek LisansMuzaffer SümbülAdana halk oyunlarının sistematik analiziProf. Dr. Nevzat Gözaydın
1995Yüksek LisansMetin Özaslan1950’li yıllar sonrasında Türkiye’de kentleşme –kentlileşme ve kültürel değişim- (Kentli-köylü ikileminin eleştirel bir çözümlemesi)Yrd. Doç. Dr. Attila Erden
1995Yüksek LisansOğuz AktanAdana`da pamuk ham maddesine dayalı sanayi ve ticaret işletmelerinde geleneksel-kültürel etkilerin incelenmesiProf. Dr. Nevzat Gözaydın
1996Yüksek LisansSerpil Aygün CengizKaradeniz Ereğlisi örneğinde çocuk oyunlarının halk bilimsel açıdan incelenmesi (A folkloric study of childrens game in the case of Karadeniz Ereğli)Doç. Dr. Gürbüz Erginer
1996Yüksek LisansŞ. Ayşe AkkayaYöre kültürü değişmesinin halk bilimi bakımından değerlendirilmesi Örnek bölge: Isparta ili Eğirdir ilçesiProf. Dr. Nevzat Gözaydın
1998Yüksek LisansStavros GioltzoglouYunanistanda doğum-doğumla ilgili geleneklerin halk bilimi bakımından incelenmesi (The Child birth in Greece-the folklore customs related to child birth)Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
1998DoktoraAyten KaplanBalıkesir Tahtacı köyleri Kongurca ve Türkali'de halk bilimi açısından müzik yapısının araştırılması (A folkloric examination of the structure of music in Tahtacı villages Kongurca and Türkali of Balıkesir)Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
1998Yüksek LisansRuya PolatSanat açısından Türk halk oyunları (Turkish folk dances from an artistic perspective)Doç. Dr. Gürbüz Erginer
1999Yüksek LisansAbdurrahim ÖzmenGeleneksel kültürümüzde yardımlaşma ve dayanışma (Collaboration and solidarity in Anatolian traditional culture)Yrd. Doç. Dr. M. Muhtar Kutlu
1999Yüksek LisansÇiğdem KaraÇankırı/Şabanözü/Karaören köyünde kente göçün etkisiyle aile ve ekonomi ile ilgili değer ve tutumlardaki değişmelerin halk bilimi açısından incelenmesi (The Values and attitudes concerning with household and economical relation of the people of Çankırı/Şabanözü/Karaören village those changed by immigration from the viewpoint of folcloric)Yrd. Doç. Dr. Attila Erden
2000Yüksek LisansHavva Aykıt ÖzmenEskişehir/Kayakent beldesi ve çevresinde geleneksel dokumacılık ve dokuma çeşitleri (Traditional weaving and weave products in Eskişehir/Kayakent area)Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
2001Yüksek LisansÖzlem KurucuoğluAnkara/ Gülveren’de günlük yaşayışın halk sağlığına etkilerinin halk bilimsel incelenmesi (The Folkloric study of daily life’s effects on public health in Gülveren gecekondu area in Ankara)Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
2001Yüksek LisansSelma Uysalİlköğretimdeki öğrencilerin boş zamanlar ile ilgili uygulamalarının halk bilimsel değerlendirilmesi (Critic of the spare times activities of primari education students from the view point of folklore)Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
2001Yüksek LisansAyfer KazelAnkara’nın iki farklı yerleşim bölgesinde aile yapılarının sosyo-kültürel hayata etkilerinin halk bilimi bakımından değerlendirilmesi (The Evalution of family structure’s effect on socio-cultural life from the folklorig point of view in two different regions of Ankara)Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
2002Yüksek LisansValentina PerçemliGagauz yerinde çocuk oyunlarının halk bilimsel değerlendirilmesi (The Folkloric explanation of child games in the Gagauz place)Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
2002Yüksek LisansÇiğdem SütçüMesudiye ve Şerefiye köyleri sosyo-kültürel yapılarının karşılaştırılmasıProf. Dr. Gürbüz Erginer
2002Yüksek LisansAzize GürsesGöç olgusunun Türk halk müziğine etkisi –gurbet türkülerimiz (The Impacts of migration on Turkish folk songs folksongs over homesickness)Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
2002Yüksek LisansGüler Özden GökbulutHasandede ve Ahılı kasabalarının karşılaştırmalı monografisi (Comparative monograph of Hasandede and Ahlıl town)Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
2002Yüksek LisansNina PetroviçGagauz Yeri’nde özel günler ve bayramlar ile ilgili uygulamaların halk bilimsel değerlendirmesi (Folkloric evaluation of the feasts and the evants of special days at Gagauz settlements)Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
2003DoktoraÇiğdem KaraÇağdaş halk anlatıları ve söylentileri – Günümüzü zihinsel haritaları ve bunların anlamları üzerine halkbilimsel bir araştırma (A Folkloric research on contemporary narratives and rumors-todays mind maps and their meaning)Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
2003Yüksek LisansAysun İmirgiFestivaller: Ankara’da T.C. ve ABD uyrukluların yeni yıl kutlamalarının halk bilimi açısından incelenmesi (Festivals: Investigation of new year celebrations of Turkish republic natıonals and USA natıonals in Ankara with regards of folk science)Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
2003Yüksek LisansSerap KarabacakEğin’den metropollere göç eden akraba ailelerdeki değişmelerin halk bilimsel açıdan karşılaştırmalı olarak incelenmesi (Comparative study of immigration kindship families changing, from Eğin to metropolises, in folkloric angle)Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
2003Yüksek LisansMelike KaplanKendini inceleyen kadınlar- Kadın çalışmaları üzerine antropolojik bir araştırma (Woman criticising herself- An anthropological research on women studies)Prof. Dr. Gürbüz Erginer
2004Yüksek LisansSibel ÜnlütepeKahramanmaraş Çiğli köyü örneğinde kadının gündelik yaşamında iletişim araçlarını kullanımı üzerine halkbilimsel bir inceleme (Within the example of Kahramanmaraş Çiğli village a folkloric research on usage of mass communication means in daily life of women)Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
2004Yüksek LisansHediye Özlem OkurAnkara/Söğütözü ile Beştepe gecekondu bölgesindeki günlük yaşantı uygulamalarının halkbilimsel karşılaştırılması (A Folkloric comparation of daily life practices in Ankara/Söğütözü and Beştepe shanty district)Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
2004Yüksek LisansSavaş Yıldız1960’lardan 1980’lere Anadolu pop müziği (The Anatolian pop music from 1960’s to 1980’s)Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
2004Yüksek LisansEzel AltunGözsüz ve Gönence köylerinin halkbilimsel açıdan karşılaştırılması (The Folkloric comparison of Gözsüz and Gönence villages)Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
2004DoktoraMuzaffer SümbülAdana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş bölgesi halk oyunlarının yapısal özellikleri ve karşılaştırmalı analizi (Structural characteristics of regional folk dances: A comparetive analysis of Adana, Gaziantep, Hatay and Kahramanmaraş distincts)Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
2004Yüksek LisansZ. Nilüfer NahyaTürkiye`de Hıristiyan olmak Ankara ve Çankaya kurtuluş kiliseleri örneği (Being a Christian in Turkey: Example of Ankara and Çankaya Kurtuluş churches)Doç. Dr. A. Tayfun Atay
2005Yüksek LisansTuncay Ercan Sepetcioğlu1924 mübadillerinin yeni sosyal çevreye uyum süreçlerinin halk bilimsel yönden incelenmesi (A folkloric research on the adaptation of 1924 immigrants to their new social environment)Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
2005Yüksek Lisansİskender YıldırımAnkara ve Tokat illerinde yaşayan bakırcılık üzerine görsel etnografik bir çalışma (Visual ethnographic study on copper work today in Ankara and Tokat)Prof. Dr. Gürbüz Erginer
2005Yüksek LisansMurat YağcıYazılı kültürün düşüşü, sözlü kültürden yazılı kültüre ve elektronik kültüre geçiş süreçlerinde düşünsel ve toplumsal değişimler (Humiliation of the written culture, change in intellectual and social structure during the transformation from oral culture to written culture and electronic culture)Doç. Dr. A. Tayfun Atay
2005Yüksek LisansSeda KılınçNarlı (Erdek/Balıkesir) köyü'nde balıkçılar -kültür ve çevre ilişkisi açısından etnografik bir analiz (Fishermen in Narlı (Erdek/Balıkesir) village -an etnographic analysis of cultural and environmental relationship)Doç. Dr. M. Muhtar Kutlu
2006DoktoraAbdurrahim ÖzmenTur Abdin süryanileri örneğinde etno-kültürel sınırlar (Ethno-cultural boundaries: Case of syrians of Tur Abdin)Prof. Dr. Gürbüz Erginer
2006Yüksek LisansSolmaz KarabaşaKayseri Sultan Sazlığı`nda kültür-çevre ilişkileri (Culture-environment relationship in Kayseri Sultan Sazlığı)Prof. Dr. Gürbüz Erginer
2006DoktoraBegümşen ErgenekonEstetik cerrahiye başvurmanın kültüre bağlı nedenleri: Kendi istekleriyle ameliyat olan bireyler üzerine sosyal antropolojik inceleme (Cultural causes of cosmetic surgery: A social anthropological study of individuals who elect operation)Prof. Dr. Gürbüz Erginer
2006Yüksek LisansPınar KaraatlıModernleşen bir gelenek: Cerrahilik İstanbul'da etkinlik gösteren bir Halveti-Cerrahi çevresinin etnolojik incelemesi (A tradition being modernized an etnological analysis of a Halveti-Cerrahi sufi circle in İstanbul)Doç. Dr. A. Tayfun Atay
2007Yüksek LisansAhmet Kerim GültekinTunceli’de sünni olmak: Ulusal ve yerel kimlik öğelerinin Tunceli – Pertek’te etnolojik tetkiki
Being sunni in Tunceli: Ethnological research of national and local components of identity in Tunceli – Pertek
Prof. Dr. A. Tayfun Atay
2007Yüksek LisansBerivan Can EmmezSözlü gelenekten modern masala: Çocuk edebiyatinda masal üzerine halkbilimsel bir inceleme (From oral traditions to modern tale: A folkloric research on tale in children’s literature)Doç. Dr. M. Muhtar Kutlu
2007Yüksek LisansAkiko TakanoTürkiye’de turizm ve kültür ‘Beypazarı’nda turizm gelişme sürecinde yerli halk ile turist yabancılar arasındaki etkileşim üzerine etnolojik bir inceleme’ (Tourism and culture in Turkey ‘ethnological investigation on coinfuluence between local residents and tourists in process of tourism development in Beypazari)Prof. Dr. A. Muhtar Kutlu
2008DoktoraMelike KaplanGeleneksel tıbbın yeniden üretim sürecinde kadın –Ankara kent örneğinde kuşaklar arası çalışma (Women in the reproduction process of traditional medicine)Doç. Dr. M. Muhtar Kutlu
2009Yüksek LisansCanan MiroğluAnkara’da bir huzurevi incelemesi (An ethnographic study of an elderly rest home in Ankara)Prof. Dr. A. Tayfun Atay
2010DoktoraZeliha Nilüfer NahyaAvrupa Birliği bağlamında imge ve ötekileştirme: Bir grup Ankara Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğrencisi örneği (Image and othering in the context of European Union: In a group of Ankara University and Middle East Technical University students)Doç. Dr. M. Muhtar Kutlu
2011DoktoraTuncay Ercan SepetcioğluGirit'ten Anadolu'ya gelen göçmen bir topluluğun etnotarihsel analizi: Davutlar örneği (An ethnohistorical analysis of an immigrant community coming from Crete to Anatolia: The case of Davutlar)Prof. Dr. A. Tayfun Atay
2012Yüksek LisansEbru KipayBellekteki izleriyle el sanatlarının dönüşümü Kastamonu Evrenye bıçağı (Transformation of handicrafts in traces left on memory Evrenye knife of Kastamonu)Prof. Dr. M. Muhtar Kutlu
2012DoktoraTuba ÖzkanGeleneksel tıptan modern Tıbbi Ocaklık Kurumu: Ankara ili Çubuk ilçesi örneği (The Ocak Institution from traditional medicine to modern medicine: The case of Çubuk Ankara)Prof. Dr. A. Tayfun Atay
2012DoktoraAhmet Kerim GültekinKırsal dönüşümün ekonomi-politiği üzerine etnografik bir değerlendirme: Beğendik/Bedar (Siirt-Pervari) örneği (An ethnographic Assessment on the economy politique of rural transformation: The case of Beğendik/Bedar [Siirt-Pervari])Prof. Dr. A. Tayfun Atay
2013DoktoraSelcan GürçayırResmî eğitim süreçlerinde gelenek aktarımı ve kadın: Ankara ve Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü örneği (Transmission of tradition and women in formal education process: Ankara and Trabzon Olgunlaşma Institute)Prof. Dr. M. Muhtar Kutlu
2014DoktoraNimet OkanAlevilik ve kadın/Alevilikte kadın (Alevism and woman/woman in Alevism)Prof. Dr. A. Tayfun Atay
2015Yüksek LisansSongül CömertFakir Baykurt'un romanlarının halkbilimsel açıdan incelenmesi (A folkloric analyses of Fakir Baykurt's novels)Prof. Dr. M. Muhtar Kutlu
2014Doktoraİskender YıldırımYöresel festival üzerine görsel etnografik bir inceleme: Ankara 'Beypazarı Festivali' örneği (A visual ethnographic study on the local festival: the sample of Ankara 'Beypazarı Festival')Prof. Dr. M. Muhtar Kutlu
2015Yüksek LisansFırat TaşDengbejlik geleneği ve dönüşümler (Dengbej tradi̇ti̇on and transformati̇ons)Prof. Dr. M. Muhtar Kutlu
2016Yüksek Lisansİpek Ahu SomayEkmek, Göç, Kimlik ve Bellek: İstanbul Ayazağa'da Antropolojik Bir AraştırmaProf. Dr. A. Tayfun Atay
2016DoktoraSeval KasımoğluBinbir Gece Masallarında Kahraman İzleği: Şehriyar’ın Farkındalık Yolculuğu (Shahryār’s Journey of Awareness:, The Hero Theme in 1001 Arabian Nights)
Prof. Dr. Serpil Aygün Cengiz
2017DoktoraHasan MünüsoğluKültürel bellek bağlamında imrozlu kimliği üzerine etnografik bir inceleme
(An ethnographic research on imbrosian identity in the context of cultural memory)
Prof. Dr. M. Muhtar Kutlu
2018Yüksek LisansÖzlem Aydoğdu AtasoySomut olmayan kültürel mirasın korunmasında icracı kurum T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmaları üzerine bir değerlendirme (2006-2016)
(An assesment on the work of Ministry of Culture and Tourism, the performer institution, in the safeguard of intangible cultural heritage [2006-2016])
Prof. Dr. M. Muhtar Kutlu
2018Doktora Berivan Can EmmezAwazê Tawus: Aşk ve Yas-Batman Ezidilerinin sözlü kültürü üzerine etnografik yaklaşımlar
(Awazê tawus: Love and Lament- ethnographic approaches on verbal culture of Ezidis in Batman)
Prof. Dr. M. Muhtar Kutlu
2018DoktoraSolmaz KarabaşaAnkara ili Nallıhan ilçesi yenice köyünde kültür-çevre ilişkileri üzerine etnografik bir değerlendirme
(An etnographic evaluaiton on culture-environment relations in Ankara province Nallıhan district Yenice village)
Prof. Dr. Serpil Aygün Cengiz