AÜ DTCF Halkbilim/Etnoloji Belgeliği

1947-2017: AÜ DTCF Halkbilim Bölümü’nün 70. yılı

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Pertev Naili Boratav’ın 1947-1948 akademik yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde “Folklor ve Türk Halk Edebiyatı Kürsüsü” olarak kurduğu birim, Boratav’ın görevden uzaklaştırılması ve daha sonra da kadro verilmemesi nedeniyle işlevini yitirmiş; 1980’de “Halkbilim Kürsüsü” adıyla Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek tarafından yeniden kurulmuştur. Kürsü, 1980’lerin başlarında YÖK kararıyla Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne Halkbilim Anabilim Dalı olarak bağlanmış, 1993’te Prof. Dr. Nevzat Gözaydın’ın çabalarıyla yeniden bağımsız bir Bölüm olmuştur. Buradaki fotobelgeselde, Bölümün öğretim elemanları ile öğrencilerinin bazı fotoğrafları üzerinden Bölüm tarihçesi panoramik bir bakış eşliğinde görsel bir dille sunulmaktadır.

 

 

 

 

YılGörsel/Video KayıtAçıklamaGörseller
1947-1948Pertev Naili Boratav anılarında, 1947-1948 ders yılı başlarında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde folklor kürsüsü kurulması için verdiği dilekçenin kabul edilmesiyle kürsünün kurulduğunu, fakat kendisinin Fakülteden uzaklaştırılmasıyla kürsünün nasıl kapatıldığını anlatıyor. (Bkz.: Pertev Naili Boratav, 1991, Folklor ve Edebiyat 1 -1982, İstanbul, Adam Yayınları.)
1948“Folklor ve Türk Halk Edebiyatı Kürsüsü” profesörü Pertev Naili Boratav’ın yazdığı bir dilekçeye dönemin DTCF Dekanı Hamit Dereli'nin yazdığı 24 Mayıs 1948 tarihli yanıt…
Yıl ?Pertev Naili Boratav’ın Ankara Üniversitesi’ndeki akademik personel dosyasında bulunan “115” numaralı personel sicil dosyası…
1940’lı yıllarDTCF’de Nermin Erdentuğ aralarında Orhan Acıpayamlı’nın da olduğu öğrencileriyle birlikte… (Behin Acıpayamlı’nın arşivinden)
1964DTCF öğrencilerinin kurduğu Sosyal ve Fizik Antropoloji Bilimleri Araştırma Kulübü’nün Ankara Barıkan Otel’deki çay partisinde (1964, Halil Narman’ın albümünden [kaynak kişi: Yüksel Emekli, “TÜBİTAK SOBAG 114K576 Sedat Veyis Örnek Sözlü Tarih, Biyografi ve Belgelik Çalışması” proje kapsamında Ankara’da yapılan 5 Şubat 2015 tarihli görüşme])
1965Orhan Acıpayamlı, 1965 yılında DTCF Sosyal Antropoloji ve Etnoloji Kürsüsü öğrencilerini askeri uçakla Ankara'dan (alan çalışması için Bergama Kozak Yaylası'na) İzmir'e götürürken -bindikleri uçağın önünde öğrencileriyle birlikte- görünüyor. (Yüksel Emekli'nin arşivinden)
1973Etnoloji Kürsüsü öğrencisi Tülay Uğuzman (Uğuzman sağ başta, yanındakiler İsmet Babaoğlu ve eşi Ece Hanım)
1973Etnoloji Kürsüsü öğrencisi Tülay Uğuzman DTCF orta bahçede arkadaşlarıyla birlikte…
1970'li YıllarProf. Dr. Tülay Uğuzman'ın gözüyle 1970'li yılların DTCF'si

(video)
1971-1975 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü'nde lisans eğitimi almış olan Başkent Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tülay Uğuzman, DTCF yıllarını anlatıyor...
1980Etnoloji Kürsüsü’nün Halkbilim ve Sosyal Antropoloji kürsülerine ayrılması hazırlanan raporun okunmasının ardından oybirliğiyle kabul edildi. (AÜ DTCF Kurulu Karar Defteri, Karar Tarihi: 07.11.1980)
1981-1983 yılları arasındaHalkbilim Kürsüsü, Anabilim Dalı oldu ve DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne bağlandı.
1980-1984Azat Kaya'nın gözüyle DTCF Halkbilim Bölümü ve folklor araştırmacılığı
(video)
1980-1984 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halkbilim Anabilim Dalı öğrencisi olan (1958 Ağrı doğumlu, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü'nde öğretim görevlisi) Azat Kaya öğrencilik yıllarını ve folklor araştırmacılığı deneyimini anlatıyor...
1982-1986Filiz (Meydan) Scandrett'ın gözüyle DTCF Halkbilim Bölümü ve folklor araştırmacılığı
(video)
1982-1986 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halkbilim Anabilim Dalı öğrencisi olan (1965 Ankara doğumlu ve yirmi beş yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan) Filiz (Meydan) Scandrett, öğrencilik yıllarını ve folklor araştırmacılığı deneyimini anlatıyor.
1982-1986Derya Biçer'in gözüyle halkbilimci olmak...
(video)
1982-1986 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halkbilim Anabilim Dalı öğrencisi olan (1966 Eskişehir doğumlu) senarist/yönetmen Derya Biçer, öğrencilik yıllarını ve halkbilimci olmanın doğasını anlatıyor.
1982-19861982-1986 yılları
arasında Halkbilim Anabilim Dalı lisans öğrencisi olan (1957 Tokat doğumlu) Kadir Özarslan’ın arşivinden…


1986-19951967-1999 yılları arasında DTCF Etnoloji/Halkbilim’de öğretim elemanı olarak çalışan Dr. Attila Erden’in sahada çekilmiş fotoğrafları (1986-1990 yılları arasında DTCF Halkbilim Anabilim Dalı’nda lisans ve 1992-1995 yılları arasında yüksek lisans eğitimi almış olan folklor araştırmacısı Gülsen Balıkçı’nın arşivinden)…1986-19951986-1990 yılları arasında DTCF Halkbilim Anabilim Dalı’nda lisans ve 1992-1995 yılları arasında yüksek lisans eğitimi almış olan folklor araştırmacısı Gülsen Balıkçı’nın arşivinden…
19863. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi’nde… (23-28 Haziran 1986, İzmir, Sabri Çakır’ın arşivinden)
1992-1996Ceren Göğüş’ün
arşivinden (1992-1996)
1993DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne bağlı olan Halkbilim Anabilim Dalı bağımsızlaşarak Halkbilim Bölümü oldu.
1994 veya 1995Sosyal Antropoloji ve Etnoloji Bölümü Etnoloji Anabilim Dalı ile Halkbilim Bölümü öğretim elemanları bir arada…
1995 veya 1996Özgür Özel'in arşivinden
(1995 veya 1996)
1995-2001Murat Darılmaz'ın gözüyle DTCF Halkbilim Bölümü
(video)
1995-2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halkbilim Bölümü öğrencisi olan (1972 Adana/Ceyhan doğumlu, halen Sağlık Bakanlığı'nda çalışan) Murat Darılmaz öğrencilik yıllarını anlatıyor...
1990Nilüfer Özçörekçi’nin
arşivinden (1990)
1990Nilüfer Özçörekçi’nin
Arşivinden
(1990)
1990Nilüfer Özçörekçi’nin
Arşivinden
(1990)
1991Nilüfer Özçörekçi’nin
Arşivinden
(1991)
8.Mar.96Tülay Aslıhak’ın
arşivinden
(8 Mart 1996)
1994Solmaz Karabaşa’nın
Arşivinden (1994)
1987-1991Solmaz Karabaşa’nın
Arşivinden (1987-1991)
1987-1991Solmaz Karabaşa’nın
Arşivinden (1987-1991)
1998Serdar Okurer’in
Arşivinden (1998)
1994-1998Aysun Çobanoğlu Davulcu’nun
Arşivinden (1994-1998)
1994-1998Aysun Çobanoğlu Davulcu’nun
arşivinden (1994-1998)
1994-1998Aysun Çobanoğlu Davulcu’nun
Arşivinden (1994-1998)
1992-1996Ceren Göğüş’ün
Arşivinden (1992-1996)
1992-1996Ceren Göğüş’ün
arşivinden (1992-1996
1992-1996Ceren Göğüş’ün
arşivinden (1992-1996)
1992-1996Ceren Göğüş’ün
arşivinden (1992-1996)
1992-1996Ceren Göğüş’ün
arşivinden (1992-1996)
1992-1996Ceren Göğüş’ün
arşivinden (1992-1996)
1992-1996Ceren Göğüş’ün
arşivinden (1992-1996)
1992-1996Ceren Göğüş’ün
arşivinden (1992-1996)
2000Semiha Aydın’ın Arşivinden (2000)
2001Semiha Aydın’ın arşivinden
2001Serdar Okurer’in
Arşivinden (2001)
201010 Mart 2010’da Halkbilim Bölümü tanışma çayı… (Dönemin Halkbilim Topluluğu Başkanı Şeyma Yaltırık’ın arşivinden)