AÜ DTCF Halkbilim/Etnoloji Belgeliği

1947-2017: AÜ DTCF Halkbilim Bölümü’nün 70. yılı

 

 

 

 

 

 

 

Buradaki fotobelgeselde, Bölümün öğretim elemanları ile öğrencilerinin bazı fotoğrafları üzerinden Bölüm tarihçesi panoramik bir bakış eşliğinde görsel bir dille sunulmaktadır.

Prof. Pertev Naili Boratav’ın yazdığı resmi bir yazı sonucunda “Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru Kürsüsü” adıyla 7 Nisan 1947 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde kurulan bu kürsü Türkiye’de kurulan ilk folklor kürsüsüdür. Pertev Naili Boratav, “Folklor ve Edebiyat I” başlıklı kitabında (1982, İstanbul, Adam Yayıncılık) DTCF’de ilk defa “1937-38 ders yılı sonlarında Türk Halk Edebiyatı dersi” konduğunu (sayfa 88) anlattıktan sonra 1947’de kurduğu Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru Kürsüsü’nün öğretiminin amacını “Türkiye halkının geleneklerini meydana getiren türlü olgular: inanışlar, töreler, törenler, halkbilimleri (halk hekimliği vb.), büyü ve sihirle ilgili işlemler, oyunlar, çeşitli sanat yaratmaları (halk edebiyatı, halk müziği, halk dansları, seyirlik oyunları) ile geleneklere bağlı halk yaşamının çeşitli yönlerinin, çadır ve ev, üretim ve tüketim araçları vb. incelenmesini ve bu alandaki araştırmaların yurt ölçüsünde yönetilmesini, derleme işlerinin örgütlenmesini, derlenen ürünlerin sınıflanmasını ve değerlendirilmesini de üzerine” almak olarak açıklamaktadır.

Boratav’ın görevden uzaklaştırılması ve daha sonra kendisine kadro verilmemesi nedeniyle Kürsü işlevini yitirerek kapanmış, 1980’de “Halkbilim Kürsüsü” adıyla Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek tarafından yeniden kurulmuştur. Kürsü, 1980’lerin başlarında YÖK kararıyla AÜ DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne Halkbilim Anabilim Dalı olarak bağlanmış ve Prof. Dr. Orhan Acıpayamlı’nın itirazlarına rağmen bu yapılanmada değişiklik yapılamamıştır. Halkbilim Anabilim Dalı, 1993’te Prof. Dr. Nevzat Gözaydın’ın çabalarıyla yeniden bağımsız bir Bölüm olmuştur.

1947’de kurulduğu ilk günden bu yana AÜ DTCF Halkbilim Bölümü’nde öğretim elemanı olarak çalışanlar: Pertev Naili Boratav, Mehmet Tuğrul, İlhan Başgöz, Nermin Erdentuğ, Orhan Acıpayamlı, Sedat Veyis Örnek, Çiğdem Boratav, Ayhan Ataman, Attila Erden, Zafer İlbars, Gürbüz Erginer, İsmail Engin, Nevzat Gözaydın, Fatma Nüket Tanboğa, Serpil Aygün Cengiz, Çiğdem Kara, Asker Kartarı, Muzaffer Sümbül, Şeref Öz, Mustafa Muhtar Kutlu, Abdurrahim Özmen, Melike Kaplan, Ali Tayfun Atay, Seda Kılınç, İskender Yıldırım, Hasan Münüsoğlu, Pınar Kasapoğlu Akyol ve Fırat Taş.

 

 

YılGörsel/Video KayıtAçıklamaGörseller
1947-1948Pertev Naili Boratav anılarında, 1947-1948 ders yılı başlarında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde folklor kürsüsü kurulması için verdiği dilekçenin kabul edilmesiyle kürsünün kurulduğunu, fakat kendisinin Fakülteden uzaklaştırılmasıyla kürsünün nasıl kapatıldığını anlatıyor. (Bkz.: Pertev Naili Boratav, 1991, Folklor ve Edebiyat 1 -1982, İstanbul, Adam Yayınları.)
1948“Folklor ve Türk Halk Edebiyatı Kürsüsü” profesörü Pertev Naili Boratav’ın yazdığı bir dilekçeye dönemin DTCF Dekanı Hamit Dereli'nin yazdığı 24 Mayıs 1948 tarihli yanıt…
Yıl ?Pertev Naili Boratav’ın Ankara Üniversitesi’ndeki akademik personel dosyasında bulunan “115” numaralı personel sicil dosyası…
1940’lı yıllarDTCF’de Nermin Erdentuğ aralarında Orhan Acıpayamlı’nın da olduğu öğrencileriyle birlikte… (Behin Acıpayamlı’nın arşivinden)
1964DTCF öğrencilerinin kurduğu Sosyal ve Fizik Antropoloji Bilimleri Araştırma Kulübü’nün Ankara Barıkan Otel’deki çay partisinde (1964, Halil Narman’ın albümünden [kaynak kişi: Yüksel Emekli, “TÜBİTAK SOBAG 114K576 Sedat Veyis Örnek Sözlü Tarih, Biyografi ve Belgelik Çalışması” proje kapsamında Ankara’da yapılan 5 Şubat 2015 tarihli görüşme])
1965Orhan Acıpayamlı, 1965 yılında DTCF Sosyal Antropoloji ve Etnoloji Kürsüsü öğrencilerini askeri uçakla Ankara'dan (alan çalışması için Bergama Kozak Yaylası'na) İzmir'e götürürken -bindikleri uçağın önünde öğrencileriyle birlikte- görünüyor. (Yüksel Emekli'nin arşivinden)
1973Etnoloji Kürsüsü öğrencisi Tülay Uğuzman (Uğuzman sağ başta, yanındakiler İsmet Babaoğlu ve eşi Ece Hanım)
1973Etnoloji Kürsüsü öğrencisi Tülay Uğuzman DTCF orta bahçede arkadaşlarıyla birlikte…
1970'li YıllarProf. Dr. Tülay Uğuzman'ın gözüyle 1970'li yılların DTCF'si

(video)
1971-1975 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü'nde lisans eğitimi almış olan Başkent Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tülay Uğuzman, DTCF yıllarını anlatıyor...
1980Etnoloji Kürsüsü’nün Halkbilim ve Sosyal Antropoloji kürsülerine ayrılması hazırlanan raporun okunmasının ardından oybirliğiyle kabul edildi. (AÜ DTCF Kurulu Karar Defteri, Karar Tarihi: 07.11.1980)
1981-1983 yılları arasındaHalkbilim Kürsüsü, Anabilim Dalı oldu ve DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne bağlandı.
1980-1984Azat Kaya'nın gözüyle DTCF Halkbilim Bölümü ve folklor araştırmacılığı
(video)
1980-1984 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halkbilim Anabilim Dalı öğrencisi olan (1958 Ağrı doğumlu, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü'nde öğretim görevlisi) Azat Kaya öğrencilik yıllarını ve folklor araştırmacılığı deneyimini anlatıyor...
1982-1986Filiz (Meydan) Scandrett'ın gözüyle DTCF Halkbilim Bölümü ve folklor araştırmacılığı
(video)
1982-1986 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halkbilim Anabilim Dalı öğrencisi olan (1965 Ankara doğumlu ve yirmi beş yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan) Filiz (Meydan) Scandrett, öğrencilik yıllarını ve folklor araştırmacılığı deneyimini anlatıyor.
1982-1986Derya Biçer'in gözüyle halkbilimci olmak...
(video)
1982-1986 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halkbilim Anabilim Dalı öğrencisi olan (1966 Eskişehir doğumlu) senarist/yönetmen Derya Biçer, öğrencilik yıllarını ve halkbilimci olmanın doğasını anlatıyor.
1982-19861982-1986 yılları
arasında Halkbilim Anabilim Dalı lisans öğrencisi olan (1957 Tokat doğumlu) Kadir Özarslan’ın arşivinden…


1986-19951967-1999 yılları arasında DTCF Etnoloji/Halkbilim’de öğretim elemanı olarak çalışan Dr. Attila Erden’in sahada çekilmiş fotoğrafları (1986-1990 yılları arasında DTCF Halkbilim Anabilim Dalı’nda lisans ve 1992-1995 yılları arasında yüksek lisans eğitimi almış olan folklor araştırmacısı Gülsen Balıkçı’nın arşivinden)…1986-19951986-1990 yılları arasında DTCF Halkbilim Anabilim Dalı’nda lisans ve 1992-1995 yılları arasında yüksek lisans eğitimi almış olan folklor araştırmacısı Gülsen Balıkçı’nın arşivinden…
19863. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi’nde… (23-28 Haziran 1986, İzmir, Sabri Çakır’ın arşivinden)
1992-1996Ceren Göğüş’ün
arşivinden (1992-1996)
1993DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne bağlı olan Halkbilim Anabilim Dalı bağımsızlaşarak Halkbilim Bölümü oldu.
1994 veya 1995Sosyal Antropoloji ve Etnoloji Bölümü Etnoloji Anabilim Dalı ile Halkbilim Bölümü öğretim elemanları bir arada…
1995 veya 1996Özgür Özel'in arşivinden
(1995 veya 1996)
1995-2001Murat Darılmaz'ın gözüyle DTCF Halkbilim Bölümü
(video)
1995-2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halkbilim Bölümü öğrencisi olan (1972 Adana/Ceyhan doğumlu, halen Sağlık Bakanlığı'nda çalışan) Murat Darılmaz öğrencilik yıllarını anlatıyor...
1990Nilüfer Özçörekçi’nin
arşivinden (1990)
1990Nilüfer Özçörekçi’nin
Arşivinden
(1990)
1990Nilüfer Özçörekçi’nin
Arşivinden
(1990)
1991Nilüfer Özçörekçi’nin
Arşivinden
(1991)
8.Mar.96Tülay Aslıhak’ın
arşivinden
(8 Mart 1996)
1994Solmaz Karabaşa’nın
Arşivinden (1994)
1987-1991Solmaz Karabaşa’nın
Arşivinden (1987-1991)
1987-1991Solmaz Karabaşa’nın
Arşivinden (1987-1991)
1998Serdar Okurer’in
Arşivinden (1998)
1994-1998Aysun Çobanoğlu Davulcu’nun
Arşivinden (1994-1998)
1994-1998Aysun Çobanoğlu Davulcu’nun
arşivinden (1994-1998)
1994-1998Aysun Çobanoğlu Davulcu’nun
Arşivinden (1994-1998)
1992-1996Ceren Göğüş’ün
Arşivinden (1992-1996)
1992-1996Ceren Göğüş’ün
arşivinden (1992-1996
1992-1996Ceren Göğüş’ün
arşivinden (1992-1996)
1992-1996Ceren Göğüş’ün
arşivinden (1992-1996)
1992-1996Ceren Göğüş’ün
arşivinden (1992-1996)
1992-1996Ceren Göğüş’ün
arşivinden (1992-1996)
1992-1996Ceren Göğüş’ün
arşivinden (1992-1996)
1992-1996Ceren Göğüş’ün
arşivinden (1992-1996)
2000Semiha Aydın’ın Arşivinden (2000)
2001Semiha Aydın’ın arşivinden
2001Serdar Okurer’in
Arşivinden (2001)
201010 Mart 2010’da Halkbilim Bölümü tanışma çayı… (Dönemin Halkbilim Topluluğu Başkanı Şeyma Yaltırık’ın arşivinden)

2014
Halkbilim uzmanı Nail Tan anlatıyor...Halkbilim uzmanı Nail Tan’la, 30 Aralık 2014’te Türk Dil Kurumu’nda (Ankara) “TÜBİTAK SOBAG 114K576 Sedat Veyis Örnek Sözlü Tarih, Biyografi ve Belgelik Çalışması” başlıklı proje kapsamında Doç. Dr. Serpil Aygün Cengiz, Araş. Gör. Zeynel Karacagil ile Meryem Karagöz’ün yaptığı görüşmenin (bir bölümünün) video kaydıdır. Bu kayıtta Nail Tan, Milli Folklor Enstitüsü’nün kuruluşunu/gelişimini, 1973’te düzenledikleri “I. Uluslararası Türk Folklor Semineri” ile 1975’te düzenledikleri olaylı “I. Uluslararası Türk Folklor Kongresi”ni, 1980'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Halkbilim Kürsüsü’nün kuruluş sürecindeki kendi payını, ODTÜ’lü öğretim üyeleriyle “Folklor Açık Hava Müzesi” kurabilmek için yaptığı çalışmaları anlatıyor... Video kayıttaki bir teknik sorun nedeniyle görüşmenin baş kısmında yer alan, ama buradaki kayıtta yer alamayan bölümde Nail Tan kendini şöyle tanıtıyor: “1941 doğumluyum, köylü kökenli bir kişiyim. Kastamonu Araç-Kavacık köyü nüfusuna kayıtlıyım ve ömrümün yaz tatilleri sürekli köyde geçti, köy hayatının içerisinde geçti. Sonra bir yıl, 1959-60 arasında Kastamonu’nun bir köyünde öğretmenlik yaptım, ilkokul öğretmenliği, onun da bana çok faydası oldu, ama asıl faydası, yani bu konuya ilgi duymamın asıl nedeni 1960-62 yılları arasında Bursa Eğitim Enstitüsü’nde okurken bizim edebiyat öğretmenlerimiz Türk Dil Kurumu üyesiydi, hâlâ sağdır, Ankara’da oturuyor Mehmet Aydın. O bize halk edebiyatı derslerini okuturken demişti ki 'Bakın, sizden önceki Türkçe, edebiyat öğretmenleri Türkiye’de halkbiliminin derlenmesini, halk şairlerinin ortaya çıkmasını sağlamışlardır, bu tür eserleri hep edebiyat öğretmenleri hazırlamışlardır, siz de gittiğiniz yörede öğretmen olduğunuz zaman yapacağınız işler arasında öğretmenlik yanında halk kültürü derlemeleri yapacaksınız; atasözleri, bilmeceler, ninniler, türküler derleyeceksiniz, yörenizdeki halk şairlerini araştıracaksınız ve onları makale, kitap halinde yayınlayacaksınız' dedi, 'Bir ödeviniz de bu,' dedi ve hatta yaz tatillerinde bize öğrenci ödevi mahiyetinde kendi yöremizin halk şairlerini araştırma görevi verdi. Bu konuya ilgim böyle başladı, sonra öğretmen okullarına seçildim, çok iyiydi derslerim ve Van Alparslan Öğretmen Okulu’na gittiğimde herkes tavla, kağıt oynarken öğretmenler ben öğrencilerimle önce çevre gezintilerine çıktım, çevreden halk kültürü ürünleri derlemeye başladık. Türk Folklor Araştırmaları Dergisi geliyordu okul kütüphanesine. O derlemelerimizden bir bölümünü de yazıya geçirip Türk Folklor Araştırmaları Dergisi’ne gönderiyorduk. Yani 60’lı yıllarda ben Türkçe edebiyat öğretmeniyken derlemelere, yazılara başladım ve bu hazırlık beni 1970 yılının sonunda Milli Folklor Enstitüsü müdür yardımcılığına getirdi. O yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı’na bağlıydı Milli Folklor Enstitüsü. Türkiye’de üniversiteler çok azdı ve üniversiteler bir bilim olarak halkbilimini kavrayamamışlardı, tanımamışlardı ve 1948’de Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde Halk Edebiyatı Kürsüsü’nün kaldırılması olayı yaşanmıştı, onun için üniversiteler bu konuya soğuk bakıyorlardı.” (deşifre: Büşra Eryeğit).
2015Prof. Dr. İlhan Başgöz yaşamını anlatıyor...Prof. Dr. İlhan Başgöz'ü, 28 Şubat 2015'te Ankara ODTÜ lojmanlarındaki evinde Serpil Aygün Cengiz, Solmaz Karabaşa, Meryem Karagöz, Aysun Ezgi Bülbül ve Safiye Özkan'a "Söze başlamak daima zordur" diye başlayarak kendi yaşamını anlatıyor... (Teknik destek: Gökhan Ünveren ve Eren Zencirden.)
2016Prof. Dr. Tülay Uğuzman'ın gözüyle 1970'li yılların DTCF'si1971-1975 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü'nde lisans eğitimi almış olan Başkent Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tülay Uğuzman, bu kayıtta, DTCF yılları hakkında konuşuyor... 27 Mayıs 2016'da Doç. Dr. Serpil Aygün Cengiz'in AÜ DTCF Halkbilim Bölümü'ndeki lisans dersine konuk olarak katılan Tülay Uğuzman, Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek'in danışmanlığında yaptığı (Kemal Tahir konulu) bitirme tezi ile (Çankırı yaren kültürü üzerine yaptığı) yüksek lisans tez çalışmasını, ayrıca o yılların DTCF'sini anlatıyor... (Tülay Uğuzman'ın konuk olduğu lisans dersinde ayrıca, AÜ DTCF Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Nur Melek Demir Jean Joseph Benjamin'in "Odalisque" adlı resmi üzerine ve AÜ DTCF Tarih Bölümü'nden emekli olan Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı da Kemal Tahir üzerine konuşma yapmıştı, fakat kaydın bu bölümünde diğer öğretim üyelerinin konuşmaları bulunmuyor.)
2016İbrahim Aslan AÜ DTCF Halkbilim Topluluğu'nu anlatıyor (01)Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda folklor araştırmacısı olarak çalışan (1975 Kahramanmaraş/Elbistan doğumlu) İbrahim Aslan, 1995-2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halkbilim Bölümü'nde lisans öğrencisiyken Halkbilim Topluluğu’nun ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu ile birlikte düzenledikleri "I. Halk Bilim Haftası" (27-30 Nisan 1998), (ODTÜ THBT ve Hacettepe Üniversitesi'yle birlikte düzenledikleri) “II. Halkbilimi Haftası” (15-19 Mart 1999) ve (ODTÜ THBT ile birlikte düzenledikleri) “III. Halk Bilimi Haftası” (28 Şubat-3 Mart 2000) etkinliklerini anlatıyor. (Görüşme tarihi ve yeri: 9 Ağustos 2016, DTCF/Ankara; görüşmeciler: Serpil Aygün Cengiz, Meryem Karagöz, Nurdan Ulusoy ve Burak Saim Atlıer.)
2016İbrahim Aslan AÜ DTCF Halkbilim Topluluğu'nu anlatıyor (02)Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda folklor araştırmacısı olarak çalışan (1975 Kahramanmaraş/Elbistan doğumlu) İbrahim Aslan, 1995-2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halkbilim Bölümü'nde lisans öğrencisiyken Halkbilim Topluluğu’nun yayımladığı "h kültürü dergisi" ile düzenlediği ("Halkbilim Haftası" toplantıları haricindeki) çeşitli etkinlikleri anlatıyor. (Görüşme tarihi ve yeri: 9 Ağustos 2016, DTCF/Ankara; görüşmeciler: Serpil Aygün Cengiz, Meryem Karagöz, Nurdan Ulusoy ve Burak Saim Atlıer.)
2016Murat Darılmaz'ın gözüyle DTCF Halkbilim Bölümü1995-2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halkbilim Bölümü öğrencisi olan (1972 Adana/Ceyhan doğumlu, halen Sağlık Bakanlığı'nda çalışan) Murat Darılmaz öğrencilik yıllarını anlatıyor... (Görüşme tarihi: 4 Ekim 2016, Görüşme yeri: AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, görüşmeyi gerçekleştiren: Serpil Aygün Cengiz)
2016Azat Kaya'nın gözüyle DTCF Halkbilim Bölümü ve folklor araştırmacılığı1980-1984 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halkbilim Anabilim Dalı öğrencisi olan (1958 Ağrı doğumlu, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü'nde öğretim görevlisi) Azat Kaya öğrencilik yıllarını ve folklor araştırmacılığı deneyimini anlatıyor... (Video kayıt tarihi ve yeri: 9 Ekim 2016, Balıkesir.)
2016Filiz (Meydan) Scandrett'ın gözüyle DTCF Halkbilim Bölümü ve folklor araştırmacılığı1982-1986 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halkbilim Anabilim Dalı öğrencisi olan (1965 Ankara doğumlu ve yirmi beş yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan) Filiz (Meydan) Scandrett, öğrencilik yıllarını ve folklor araştırmacılığı deneyimini anlatıyor. Video kaydın arkasından Filiz (Meydan) Scandrett'ın önce AÜ DTCF'de, sonra da aynı gün (Ankara Üniversitesi DTCF Antropoloji Bölümü'nden emekli) Prof. Dr. Zafer İlbars'ın evinde çekilen fotoğraflarından oluşan bir albüm bulunmaktadır. (Görüşme tarihi: 12 Ekim 2016; görüşme yeri: AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi; görüşmeciler: Serpil Aygün Cengiz, Meryem Karagöz.)
2016Meltem Özkan Altınöz'ün anlatımıyla DTCF Halkbilim Topluluğu müzik grubu1997-2001 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde lisans eğitimi almış olan (1980 Sivas doğumlu) Meltem Özkan Altınöz, öğrencilik yıllarında, solistliğini yaptığı AÜ DTCF Halkbilim Topluluğu müzik grubunu anlatıyor. (Görüşme tarihi: 20 Ekim 2016; görüşme yeri: AÜ DTCF; görüşmeyi gerçekleştirenler: Serpil Aygün Cengiz, Meryem Karagöz; videoyu yayına hazırlayan: Ozan Gülşen.) Video kayıtta, görüşme kaydının ardından -görüşme esnasında- Meltem Özkan Altınöz’ün konuşurken gösterdiği fotoğraflar, daha sonra da görüşme öncesinde ve sonrasında birlikte çekilen fotoğraflar yer almaktadır.
2016Derya Biçer'in gözüyle halkbilimci olmak...1982-1986 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halkbilim Anabilim Dalı öğrencisi olan (1966 Eskişehir doğumlu) senarist/yönetmen Derya Biçer, öğrencilik yıllarını ve halkbilimci olmanın doğasını anlatıyor. (Bu video Derya Biçer tarafından, Ankara Üniversitesi DTCF Halkbilim Topluluğu'nun 7 Kasım 2016'da DTCF'de düzenleyeceği "DTCF Halkbilim Mezunları Buluşuyor" başlıklı etkinlik kapsamında halkbilim eğitimi alan öğrencilere seslenmek amacıyla hazırlandı.)
2017Ahmet Şenol'un gözüyle "halk oyunları"Bu video kayıtta, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hakbilim Bölümü’nde 1991-2001 yılları arasında «Halk Oyunları» dersini veren Ahmet Şenol, halk oyunları ve halkbilim üzerine çalışmaları ile DTCF Halkbilim Bölümü'nde verdiği "Halk Oyunları" dersini anlatıyor. 1948 Ulukışla (Niğde) doğumlu Ahmet Şenol, 1971 yılında Ankara İktisadi Ticari Bilimler Akademisi’nden mezun olduktan sonra uzun yıllar bürokrat olarak çalıştı ve 2013 yılında Türkiye Elektrik Kurumu’ndan emekli oldu. (Görüşme tarihi: 25 Ocak 2017; görüşme yeri: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi; görüşmeci: Serpil Aygün Cengiz.)
2017Kubilay Aktulum: "Halk Kültürünün Posta Pullarında Yansıtılma Biçimleri"Bu video, Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi Prof. Dr. Kubilay Aktulum'un 12 Mayıs 2017'de PTT Pul Müzesi'nde (Ankara) posta pullarında halk kültürünün yansımaları üzerine yaptığı sunumun kaydıdır. Video kayıtta, (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halkbilim Bölümü'nde Prof. Dr. Serpil Aygün Cengiz'in lisans dersine konuk olarak katılan) Prof. Dr. K. Aktulum, "Folklor ve Metinlerarasılık" (Aktulum, 2013, Konya, Çizgi Kitabevi) kitabında yer alan "Halk Kültürünün Posta Pullarında Yansıtılma Biçimleri" başlıklı yazısından hareketle halk kültürünün temsil edildiği posta pullarını çalışma yöntemlerine dair ayrıntılı bilgi veriyor. (Kamera kaydı: Burak Saim Atlıer, videoyu yayına hazırlayan: Ozan Gülşen)
20171982-1984 yılları arasında DTCF Halkbilim Bölümü ve ODTÜ THBTBu kayıtta, Hasan Kababulut, 1982-1983 akademik yılında lisans öğrencisi olduğu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halkbilim Kürsüsü'nün 1983-1984 akademik yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Halkbilim Anabilim Dalı'na dönüşme sürecinde lisans öğrencisi olarak yaşadıklarını ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Halk Bilimi Topluluğu üyeliğini anlatıyor. (Görüşme tarihi/yeri: 27 Kasım 2017, Ankara Üniversitesi DTCF; görüşmeciler: Serpil Aygün Cengiz, Meryem Karagöz, Gülin Onat Bayır; fotoğraflar: Meryem Karagöz; videoyu yayına hazırlayan: Ozan Gülşen.)