Bu web sitesi, TÜBİTAK SOBAG destekli 114K576 numaralı Sedat Veyis Örnek Sözlü Tarih, Biyografi ve Belgelik Çalışması başlıklı proje kapsamında hazırlanmıştır.

Bu web sitesi, TÜBİTAK SOBAG 114K576 Sedat Veyis Örnek Sözlü Tarih, Biyografi ve Belgelik Çalışması başlıklı proje kapsamında hazırlanmıştır. Sitenin yapımındaki katkıları nedeniyle Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan Mustafa Duman’a ve AÜ DTCF Halkbilim Bölümü lisans programı 2014-2015 bahar Devamı