Bu web sitesi, TÜBİTAK SOBAG destekli 114K576 numaralı Sedat Veyis Örnek Sözlü Tarih, Biyografi ve Belgelik Çalışması başlıklı proje kapsamında hazırlanmıştır.

Bu web sitesi, TÜBİTAK SOBAG 114K576 Sedat Veyis Örnek Sözlü Tarih, Biyografi ve Belgelik Çalışması başlıklı proje kapsamında hazırlanmıştır.

Sitenin yapımındaki katkıları nedeniyle Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan Mustafa Duman’a ve AÜ DTCF Halkbilim Bölümü lisans programı 2014-2015 bahar dönemi mezunları Damla Akdere ile Kartal Yiğit Dalgır’a teşekkür ederiz.

Doç. Dr. Serpil Aygün Cengiz (Proje Yürütücüsü)
Doç. Dr. Meryem Bulut  (Araştırmacı)
Doç. Dr. Günseli Bayraktutan (Hak Sahibi)
Eren Zencirden (Bursiyer)
Aysun Ezgi Bülbül
(Bursiyer)
Meryem Karagöz (Ekip Çalışanı)
Sevinç Gülçiçek (Ekip Çalışanı)
Abdurrahim Türker
(Bursiyer)