Ölümünün 35. Yılında Sedat Veyis Örnek Anma Etkinliği

AFIS web icin

TÜBİTAK SOBAG 114K576 Sedat Veyis Örnek Sözlü Tarih, Biyografi ve Belgelik Çalışması projesi kapsamında 21 Aralık 2015’te düzenlenen “Sedat Veyis Örnek Anma Etkinliği”nin video kaydı için tıklayınız. (Video kayıtta 00:51:55-01:05:00 arasında ses duyulmamaktadır, onun dışında kayıt tam olarak izlenebilmektedir). Etkinliğin konuşmacıları: Prof. Dr. Kasım Karakütük, Prof. Dr. Gülsün Leyla Uzun, Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Prof. Dr. Ali Rıza Balaman ve Prof. Dr. Halis Dörtlemez (Prof. Dr. Öğsev Dörtlemez katılamadı). Sunumların tamamlanmasının ardından anma etkinliğine katılamadığı için mesaj gönderen Müjgan Üçer, Prof. Dr. Dursun Yıldırım ve Prof. Dr. Fuat Bozkurt’un iletileri okundu. Daha sonra salonda bulunan Nail Tan, Dr. Emin Özdemir, Prof. Dr. Tülay Uğuzman, Nevin Halıcı, Prof. Dr. Nuran Elmacı, Prof. Dr. Metin Özbek, Metin Turan, İbrahim Beğendi, Mehmet Mahzun Doğan, Ozan Sağdıç ve Sedat Veyis Örnek’in yeğeni Levent Horasanlı Sedat Veyis Örnek’le ilgili çeşitli düşüncelerini ve/veya hatıralarını paylaştılar (video kayıttan izlenebilir). Etkinliğin diğer katılımcıları Dr. Güner Soylu, Ümit Aytar, Osman Nahya, Zümrüt Nahya, Yüksel Emekli, Meral Ülkü, Yekta Güngör Özden, Dr. Yaşar Kalafat, Prof. Dr. Anıl Çeçen, Fatoş Karaca, Prof. Dr. Doğan Atılgan, Dr. Gülayşe Temeltaş, Prof. Dr. Berna Alpagut, Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, Tanju Ozanoğlu, Doç. Dr. Meral Ozan, Prof. Dr. Nesrin Karaca, Dr. Ayşe Duvarcı, Gülru Bayraktar, Derya Perk, Prof. Dr. Afsun Ezel Türkmen Esatoğlu, Dr. Şirin Yılmaz, Dr. Bahar Akarpınar, Araş. Gör. Petek Ersoy İnci, Gülin Bayır, Ömer Gülen, Şafak Yılmaz ve Ankara Üniversitesi DTCF Halkbilim Bölümü öğrencileri ile Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü öğrencilerinden oluşan bir gruptu. Ayrıca proje ekip üyelerinin aileleri de etkinliğe gelerek destek oldular.