Sedat Veyis Örnek’le yapılmış söyleşi

Yılmaz, Ayla 1978 “Türk Halkbilimi” (Sedat Veyis Örnek’le Söyleşi) İş dergisi, Şubat,
Sayı 138, 12-13.