BİLDİRİSİ

1974 “Anadolu Folklorunda Yas”, I. Uluslararası Türk Folklor Semineri Bildirileri, Ankara: Başbakanlık Basımevi (399-409).