KİTAP İÇİN ÖNSÖZ

1993 “Önsöz”Türk Kalarak Çağdaşlaşma Türkiye’nin Kültür Sanat Sorunları içinde (Haz. Muammer Sun, Murat Katoğlu), Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.