DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞI TEZLER

Sedat Veyis Örnek’in AÜ DTCF öğretim üyeliği sırasında danışmanlığını yaptığı tezlerden DTCF Halkbilimi Bölümü’nde bulunanların tümü, TÜBİTAK SOBAG 114K576 Sedat Veyis Örnek Sözlü Tarih, Biyografi ve Belgelik Çalışması projesi kapsamında dijital ortama aktarılmıştır.

1- Atalay, Nurcan [tarih yok] “Haymana ve Çevresinde Ölümle İlgili Adet ve İnanmalar” (Danışman: Sedat Veyis Örnek), Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Etnoloji Kürsüsü.

2-Acar, Mehmet Arif 1970 “Türkiye’de Etnoloji Konusunda Yayınlanmış Eser ve Makalelerin Bibliyografyası” (Danışman: Sedat Veyis Örnek), Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Etnoloji Kürsüsü.

3-Aydın, İsmail 1969-1970 “Divriği ve Çevresinde Hayvan Bakımı ve Hayvancılıkla İlgili Gelenekler” (Danışman: Sedat Veyis Örnek), Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Etnoloji Kürsüsü.

4-Beğendi, İbrahim 1979, “Hürriyet Gazetesi’nin 1968 Yılı Sayılarının Halkbilimsel Açıdan Taranması ve Değerlendirilmesi”, (Danışman: Sedat Veyis Örnek), Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Etnoloji Kürsüsü.

5-Ceylan, M. Muzaffer 1978 “Mustafa Kemal Paşa’da (Bursa) Çocukla İlgili Adetler ve İnanmalar” (Danışman: Sedat Veyis Örnek), Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Etnoloji Kürsüsü.

6-Ceylan, Neriman 1975-1976 “Hakkâri’de Çocuk Büyütme ve Yetiştirme” (Danışman: Sedat Veyis Örnek), Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Etnoloji Kürsüsü.

7-Çay, Yıldız 1967-1968 “Kurban ve Adak” (Danışman: Sedat Veyis Örnek), Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Etnoloji Kürsüsü.

8-Dinç, İsmet 1971 “Mesudiye’de Halk Hekimliği ve Halk Veterinerliği” (Danışman: Sedat Veyis Örnek), Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Etnoloji Kürsüsü.

9-Erginer, Gürbüz 1969-1970 “Uşak Takvimi” (Danışman: Sedat Veyis Örnek), Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Etnoloji Kürsüsü.

10-Işık, Remzi 1976-1977, “Eskişehir ve Çevresinde Yatırlar-Ziyaretler ve Adak Yerleri” (Danışman: Sedat Veyis Örnek), Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Etnoloji Kürsüsü.

11-Karaağaç, Hüseyin Hüseyinçi, 1976-1977, “İran’da Etnoloji İle İlgili Çalışmalar” (Danışman: Sedat Veyis Örnek), Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Etnoloji Kürsüsü.

12-Kutlu, M. Muhtar 1977 “Uluborlu’da Halk Sanatları”, Halkbilim Dergisi, Temmuz, Cilt 4, Sayı 29, 3-10.

13-Kongur, A. Uğur “Hürriyet Gazetesi’nin 1955 Yılı Sayılarının Halkbilimsel Açıdan Taranması ve Değerlendirilmesi” (Danışman: Sedat Veyis Örnek), Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Etnoloji Kürsüsü.

14-Koytak, Muhammed 1980, “Hürriyet Gazetesi’nin 1970 Yılı Sayılarının Halkbilimsel Açıdan Taranması ve Değerlendirilmesi”, (Danışman: Sedat Veyis Örnek), Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Etnoloji Kürsüsü.

15-Solay, Selçuk Veli 1969 “Diyarbakır İli ve Bu ile Bağlı Daşdirek Köyü’nde (Dotkan Aşireti) Sünnet Pratiği ve Bu Uygulama ile İlgili Adet,Gelenek ve İnanmalar” (Danışman: Sedat Veyis Örnek), Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Etnoloji Kürsüsü.

16-Öztürk,Tuncay 1968 “Çarıklar Köyü’nde Hayatın Üç Ana Dönemiyle İlgili Adet ve İnanmaların Etnolojik Tetkiki” (Danışman: Sedat Veyis Örnek), Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Etnoloji Kürsüsü.

17-Manav, Günver 1970-1971 “Malatya Folkloru” (Danışman: Sedat Veyis Örnek), Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Etnoloji Kürsüsü.

18-Üstündağ, Hülya 1975-1976 “Günlük ve Törensel Yaşamda Mimikler, Jestler, Sözler ve Tavırlar” (Danışman: Sedat Veyis Örnek), Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Etnoloji Kürsüsü.