SES BANTLARI

TÜBİTAK SOBAG tarafından desteklenen 114K576 numaralı Sedat Veyis Örnek Sözlü Tarih, Biyografi ve Belgelik Çalışması başlıklı proje kapsamında, AÜ DTCF Halkbilim Bölümü’nde bulunan Sedat Veyis Örnek’e ait ses bantları dijital ortama aktarılmıştır. Bu ses bantlarındaki kayıtlardan bir tanesinde bulunan kendi sesini buradan dinleyebilirsiniz.