KİTAPLARI

Sedat Veyis Örnek’in aşağıda künyeleri yer alan kitaplarından Türk Dil Kurumu yayını ile Ankara Üniversitesi yayınları olanlar gerek Sedat Veyis Örnek Belgeliği’nde gerekse Ankara Üniversitesi Açık Arşivi’nde yer almaktadır.

Örnek Sedat Veyis 1966 Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhalarıyla İlgili Batıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tetkiki,Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları.
Ankara Üniversitesi Açık Arşiv linki
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12575/4908
Örnek, Sedat Veyis 1971 Etnoloji Sözlüğü, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları.
Ankara Üniversitesi Açık Arşiv linki
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12575/4898
Anadolu Folklorunda Olum Örnek, Sedat Veyis 1971 Anadolu Folklorunda Ölüm, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları.
Ankara Üniversitesi Açık Arşiv linki
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12575/4892
Örnek, Sedat Veyis 1973 Budunbilim Terimleri Sözlüğü, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Ankara Üniversitesi Açık Arşiv linki
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12575/4895
.Turk_Halkbilimi Örnek, Sedat Veyis 1977 Türk Halkbilimi, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Örnek Sedat Veyis 1979 Geleneksel Kültürümüzde Çocuk, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
100 Soruda Örnek, Sedat Veyis 1971 100 Soruda İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane, İstanbul: Gerçek Yayınevi.