İletişim

Prof. Dr. Serpil Aygün Cengiz
Etnoloji Anabilim Dalı
Halkbilim Bölümü
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Sıhhiye, 06100 – Ankara

Tel. (iş): (0 312) 310 32 80 / dahili 1050
Faks (iş): (0 312) 310 57 13
E-posta : serpilayguncengiz[at]gmail.com

Webmaster:
Eren Zencirden
E-posta: eren.svoc[at]gmail.com